Matlamat

PE OBJETIF TEKNIK NI EA....?????Matlamat di dalam kaunseling Pemusatan Insan bukanlah sekadar menyelesaikan masalah yang dihadapi atau dialami pada masa itu, tetapi apa yang lebih diutamakan ialah tk mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi diri seseorang individu itu. Tujuan kaunseling adalah untuk membantu klien di dalam proses perkembangannya supaya klien dapat menghadapi dan mengatasi masalah masa kini dan masalah-masalah di masa hadapan.


 

tEoRi pEmuSataN iNsAn. Copyright © 2011 Designed by Ipietoon Blogger Template Sponsored by web hosting